Zdrowie Ludzi Aktywnych
Zadzwoń  603 183 919 Znajdź nas na FacebookuO NAS

Portamedica Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym działalność leczniczą w Warszawie, Gdyni i Opolu. Podstawowym zakresem działalności Spółki jest medycyna sportowa, ortopedia, kardiologia, rehabilitacja, fizjoterapia, dietetyka i psychologia sportowa. Partnerami Portamedica są Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Centrum Rehabilitacji Sportowej, Medical Magnus oraz Stobrawskie Centrum Medyczne.
Pacjentami Portamedica są osoby fizyczne, którym udzielane są świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Dane rejestrowe:
PORTAMEDICA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
ul. Stawki 4A lokal U1
00-193 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000370092,
NIP 521-35-85-808,
REGON 142669351,
kapitał zakładowy 55.100,00 zł
 
Zarząd Spółki:
Stefan Szpalerski -  Prezes Zarządu

 
BLOG

AKTUALNOŚCI