Zdrowie Ludzi Aktywnych
Zadzwoń  603 183 919 Znajdź nas na FacebookuALERGOLOGIA

 
Konsultacja alergologiczna – istotny element  w rozpoznawaniu chorób alergicznych i ustalaniu ich przyczyny. Podczas konsultacji alergologicznej lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem. Przede wszystkim pyta o występujące dolegliwości, czas ich objawiania się, styl życia pacjenta i sposób odżywiania się. Ustalenie przyczyny reakcji  alergicznej, czyli alergenu ja wywołującego, następuje w wyniku przeprowadzenia dalszych badań. Są to zwykle różnego rodzaju testy alergiczne.

Spirometria - jest badaniem czynnościowym układu oddechowego, podczas którego mierzona jest objętość i pojemność płuc. W trakcie spirometrii mierzony jest także przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Dzięki badaniu można określić rezerwy wentylacyjne układu oddechowego.
Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego:
Opis badania: Przed przystąpieniem do badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów. Ostatni głęboki wdech kończy się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Kolejne ruchy oddechowe są wykonywane zgodnie z zaleceniami Lekarza wykonującego badanie.

Jak się przygotować do badania?
Na badanie należy ubrać się wygodnie, w strój nie krępujący ruchów brzucha i klatki piersiowej.

Przed badaniem spirometrii pacjent nie powinien:
- palić papierosów – przerwa między ostatnim wypalonym papierosem a badaniem powinna wynosić 24 godziny (nie mniej niż 2 godziny),
- alkohol – przed badaniem jest przeciwwskazany,
- wysiłek fizyczny – 30 min. przed badaniem nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego,
- obfity posiłek – należy zachować 2-godzinną przerwę między takim posiłkiem a badaniem,
- leki – w przypadku przyjmowania na stałe jakichkolwiek leków, powinno się poinformować o tym lekarza zlecającego wykonanie spirometrii, gdyż w pewnych sytuacjach konieczne jest odstawienie leków na pewien czas.


Przeciwwskazania – czyli kto nie powinien wykonywać spirometrii
- osoby, u których rozpoznano tętniaki aorty albo tętnic mózgowych
- chorzy po przebytej niedawno operacji okulistycznej
- pacjenci po przebytym odwarstwieniu siatkówki
- osoby mające dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania.
 
Spirometria z próbą rozkurczową – podczaj badania spirometrycznego dodatkowo podaje się lek rozkurczający oskrzela w celu sprawdzenia reakcji oskrzeli na lek. Spirometria z próbą rozkurczową pozwala stwierdzić czy podanie leku zwiększa pojemność oddechową.
Próba rozkurczowa, a właściwie próba odwracalności obturacji używana jest do oceny odwracalności obturacji – zjawiska charakterystycznego dla chorych na astmę, u których występują zaburzenia wentylacji polegające na utrudnieniu przepływu powietrza (głównie podczas wydechu).

UWAGA : Jeżeli nie ma szczególnych wskazań lekarza kierującego, należy odstawić leki rozszerzające oskrzela:
- preparaty zawierające salbutamolu lub fenoterol na 8 godzin przed badaniem.
- preparaty zawierające salmeterol na 48 godzin przed badaniem.
- preparaty zawierające teofilinę na 24 godzin przed badaniem.
- preparaty zawierające tiotropium na 7 dni przed badaniem.
BLOG

AKTUALNOŚCI