Zdrowie Ludzi Aktywnych
Zadzwoń  603 183 919 Znajdź nas na FacebookuPRACOWNIA FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO


Badania z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego, a w szczególności laboratoryjna ocena wydolności fizycznej, bezpośrednio kojarzą się z aktywnością medycyny sportowej. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej - nasz partner w tym projekcie - ma wieloletnią tradycję i doświadczenie w wykonywaniu badań wydolnościowych najlepszych polskich sportowców. Specjalizują się w szczególności w ocenie wydolności tlenowej dla zawodników dyscyplin wytrzymałościowych: biegaczy, kolarzy, triathlonistów i biegaczy narciarskich. Badania w COMS wykonują także zawodnicy gier zespołowych, w szczególności koszykówki i piłki nożnej, sportów motorowych, sportów walki, szermierki i łyżwiarstwa szybkiego.
 
Wykonujemy testy wysiłkowe na bieżni elektrycznej lub specjalistycznym ergometrze rowerowym. W trakcie wysiłku testowego w sposób ciągły monitorujemy i rejestrujemy parametry oddechowe, przy użyciu aparatu spiroergometrycznego oraz  częstość skurczów serca. W zaawansowanych testach, w trakcie wysiłku pobieramy próbki krwi kapilarnej w celu oznaczania stężenia kwasu mlekowego we krwi.
 
Standardowy test wysiłkowy, oceniający wydolność tlenową (aerobową), to test stopniowany, wykonywany na bieżni lub cykloergometrze. Test rozpoczyna się od małego obciążenia (np.: 6 km/h na bieżni ruchomej lub 50-70 Watt na cykloergometrze). Obciążenie zwiększa się stopniowo, regularnie, co 3 minuty. Profesjonalne testy wysiłkowe wykonywane są do całkowitego zmęczenia, do odmowy. Dane rejestrowane w czasie testu, między innymi: obciążenie, częstość skurczów serca (HR), pobieranie tlenu (VO2), wentylacja minutowa (VE), stężenie kwasu mlekowego we krwi (próbki krwi pobierane są z opuszki palca lub płatka ucha)  i inne, poddawane są analizie w celu wyznaczenia parametrów, pozwalających ocenić wydolność fizyczną, w szczególności: pułapu tlenowego (maksymalne pobieranie tlenu, VO2max) i progu beztlenowego (anaerobowego, LAT). Próg beztlenowy wyznaczany jest w oparciu o przebieg zmian stężenia kwasu mlekowego we krwi, przy zastosowaniu metody transformacji logarytmicznej. Podsumowaniem testu wysiłkowego jest szczegółowy raport, zawierający dane liczbowe, wykresy przebiegów poszczególnych parametrów oraz część opisową z rekomendacjami.
 
Badania wykonywane są w standardzie klinicznym, w pełnym zabezpieczeniu medycznym. Zespół wykonujący badania to doświadczeni profesjonaliści medyczni, specjalizujący się w fizjologii wysiłku fizycznego. Kierownikiem pracowni jest Dr n. med. Hubert Krysztofiak, od początku swojej kariery zawodowej związany z COMS oraz  Zakładem Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
 
Zespół:
Dr n. med. Hubert Krysztofiak
Dr n. med. Andrzej Folga
Lek. Lesław Musur
Piel. Bożena Burchard
Lek. Mariola Gałązka
Lek. Łukasz Markiewicz
 
 
Laboratorium wysiłkowe wyposażone jest w:
Ergospirometr METALYZER 3B;
Cykloergometr – trenażer Cyclus2;
Bieżnia h/p/cosmos Pulsar;
Aparat do oznaczania kwasu mlekowego Lactat Photometer Plus;
 
 
 
procedura
opis
cena
GXT1
Celem testu jest badanie przebiegu zmian pobierania tlenu (VO2) i stężenia kwasu mlekowego we krwi w czasie stopniowanego wysiłku i wyznaczenie pułapu tlenowego (VO2max) i progu beztlenowego (mleczanowego) oraz badanie i ocena innych parametrów wydolności tlenowej. Test maksymalny, wykonywany na bieżni lub ergometrze rowerowym. Dane przebiegu zmian stężenia kwasu mlekowego we krwi podlegają obróbce matematycznej w celu wyznaczenia wartości progowej. Wyniki testu przedstawiane są w formie dedykowanego, pisemnego raportu.
360*
GXT2
Celem testu jest badanie przebiegu zmian pobierania tlenu (VO2) w czasie stopniowanego wysiłku i wyznaczenie pułapu tlenowego (VO2max) oraz ocena innych parametrów wydolności tlenowej, między innymi progu beztlenowego (wentylacyjnego). Test maksymalny, wykonywany na bieżni lub ergometrze rowerowym. Wyniki testu przedstawiane są w formie pisemnego raportu.
200*
GXT3
Celem testu jest badanie przebiegu zmian częstości skurczów serca (HR) w czasie stopniowanego wysiłku i pośrednie wyznaczenie poziomu pułapu tlenowego i innych parametrów wydolności tlenowej.  Test maksymalny, wykonywany na bieżni lub ergometrze rowerowym. Zalecany w szczególności jako monitoringowy test laboratoryjny. Wyniki testu przedstawiane są w formie krótkiego raportu.
120*
Konsultacja GXT
Konsultacja dedykowana do szerszego omówienia wyników testów GXT i ustalenia rekomendacji.
100
Konsultacja MS
Konsultacja specjalistyczna z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego i medycznego monitorowania treningu sportowego.
Dr n. med. Hubert Krysztofiak
Dr Lesław Musur
180
 
* Przed badaniem konieczne jest wykonanie EKG spoczynkowego (cena 40zł).

 
BLOG

AKTUALNOŚCI