Opis produktu

FIZJOTERAPIAFizjoterapia to dziedzina, która wspomaga wszystkie specjalizacje medyczne.

Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej, także profilaktyka kontuzji.

W naszej przychodni wykorzystujemy następujące działy fizjoterapii:

Terapia manualna

Terapia manualna opiera się na szczegółowej diagnostyce narządu ruchu oraz manualnej pracy terapeuty w celu zlikwidowania przyczyny zaburzenia. Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego , w oparciu o wywiad i testy kliniczne, fizjoterapeuta jest w stanie odnaleźć zaburzone struktury, ocenić ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Praca dotyczy wszystkich struktur, biomechanice to jest: stawów, struktur torebkowych, więzadeł, mięśni oraz powięzi. Istotą zabiegów terapii manualnej jest likwidowanie bólu. Dlatego celem terapeuty jest znalezienie jego przyczyny i eliminacja, poprzez przywrócenie prawidłowej funkcji stawów i normalizację napięcia mięśniowego. Terapia manualna jest bardzo szerokim określeniem, w którym zawiera się wiele różnych technik pracy, natomiast punktem wspólnym jest to, że terapeuta pracuje z pacjentem za pomocą swoich rąk (łac. manus – ręka). W skład terapii manualnej, wykorzystywanej w naszym ośrodku wchodzą m.in. takie metody jak:

 • Terapia punktów spustowych
 • Masaż tkanek głębokich
 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
 • Techniki energizacji mięśniowej
 • Stretching.

* W trosce o jak najwyższą jakość usług, jakie oferujemy swoim klientom, pierwsza wizyta zawiera także wstępną konsultację i diagnostykę, dlatego czas jej trwania to aż 60/ 90 min. Dogłębnie przeprowadzona diagnostyka, pozwala nam zaplanować program rehabilitacji lub treningu w sposób optymalny i korzystny dla klienta.

Trening medyczny

Trening Medyczny skierowany jest do osób, które po wyjściu z gabinetu fizjoterapeutycznego potrzebują dalszej kontynuacji terapii. Jego podstawy opierają się na poprawie propriorecepcji, czyli czucia głębokiego lub koordynacji wewnątrz mięśniowej. Celem tej formy treningu jest zwiększenie motorycznej kontroli ciała, co pozwala odczuć, że organizm pracuje jako jedna, spójna całość. Z punktu widzenia funkcjonalności istotny jest nie tyle wzrost siły, ile poprawa sensomotoryki (sterowania poprzez układ nerwowy). Dominują ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe a nie wyizolowane grupy mięśni. Celem treningu jest odtworzenie naturalnej równowagi pomiędzy napięciem mięśni głębokich i powierzchownych. To idealne rozwiązanie dla osób aktywnie uprawiających sport jak i sportowców amatorów. Fizjoterapeuta nie tylko pozwoli Ci pozbyć się bolesnego ograniczenia, bądź dysfunkcji, ale nauczy Cię, w jak w sposób holistyczny, czyli całościowy patrzeć na swoje ciało.

Ta forma treningu skierowana jest zarówno do osób młodszych, gdzie skupiamy się najczęściej na reedukacji i utrwalaniu korzystnych wzorców ruchowych, jak i starszych, u których główny nacisk kładzie się na prewencję dysfunkcji ruchowych.

Diagnostyka funkcjonalna

Diagnostyka funkcjonalna pozwala nam wykrywać wszelkiego rodzaju złe stereotypy ruchowe, nabytych poprzez nieekonomiczny sposób poruszania się, siedzenia, stania i innych czynności dnia codziennego. Szukamy przyczyn problemu, z którym przychodzi do nas pacjent, poprzez zwrócenie uwagi na kompensacje ruchowe, dysbalans mięśniowy, różnice w sile, mobilności, czy stabilności. Do naszej pracy wykorzystujemy różnego rodzaju testy funkcjonalnej oceny ruchu, z których najbardziej rozpowszechnione to:

 • Test FMS – Functional Movement Screen – oceniający jakość wykonywania ruchu
 • Test Y Balance- oceniający stabilność stawów biodrowych, barkowych oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 • Biomechaniczną ocenę ruchu np. analiza biegu
 • Trójpłaszczyznowa ocena budowy ciała
 • Funkcjonalne testy zdolności motorycznych np siły, szybkości

Do wszystkich zaburzeń funkcjonalnych proponujemy gotowe rozwiązania terapeutyczne, których celem jest niwelacja ich skutków oraz prewencja przed dalszym przeciążeniem.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do sportowców, chcących zmniejszyć ryzyko kontuzji lub poprawić intensywność treningową, jak i do osób, które nie są aktywne fizycznie, a być może chcą w bezpieczny i racjonalny sposób zwiększyć aktywność.

Około 60% dzieci w wieku przedszkolnym cierpi z powodu jakiejś wady postawy. Najczęstszymi z nich są: plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie, kolana koślawe lub szpotawe oraz płaskostopie. Diagnostyka funkcjonalna pozwala już w najmłodszych latach wykryć wszelkie nieprawidłowe kompensacje u dzieci i w optymalny sposób je skorygować. Często wczesna diagnoza pozwala uniknąć nieodwracanych zmian struktur kostnych, do których niestety dochodzi, jeśli wada jest pozostawiona bez jakichkolwiek działań terapeutycznych. Odpowiednie ćwiczenia funkcjonalne, korekcyjne są w stanie zniwelować zmiany przyczyniając się do lepszych warunków życia.

Masaż

Chcąc być precyzyjnym w tworzeniu definicji – masaż – jest to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfą. Masaż może mieć cele lecznicze, relaksacyjne lub przygotowywać mięśnie do wysiłku. Zmniejsza napięcie mięśniowe i powięziowe, zwiększa przepływ krwi przez tkanki, przyspieszając ich regenerację oraz stymuluje ośrodkowy układ nerwowy, pobudzając przewodnictwo nerwowe. W zależności od preferencji, celu, bądź po prostu upodobań, oferujemy Państwu różne rodzaje masażu:

 • Klasyczny
 • Sportowy
 • Leczniczy
 • Drenaż limfatyczny
 • Relaksacyjny

Fizykoterapia

Jedną z dziedzin fizjoterapii Prócz masażu, treningu medycznego czy terapii manualnej w procesie terapii stosujemy również fizykoterapię. Jej elementy są szczególnie ważne w początkowych fazach procesu powrotu do sprawności czy wyeliminowaniu bólu, ale stosowana jest z powodzeniem podczas całego procesu powrotu do zdrowia. Fizykoterapia wykorzystuje różne rodzaje energii takie jak energia dźwiękowa, świetlna czy elektryczna. Te działania mają za zadanie stymulację organizmu w celu wspomagania procesu regeneracji.

Ultradźwięki

Zabieg wykorzystujący drgania mechaniczne w zakresie (800-24000 kHz ), które są nie słyszalne dla ludzkiego ucha. Lecznicze działanie tego zabiegu polega na wykorzystaniu efektu mechanicznego, cieplnego i fizykochemicznego. Sumowany efekt terapeutyczny powoduje przekrwienie, zwiększa przemianę materii, poprawia rozciągliwość włókien kolagenowych, zwiększa aktywność enzymatyczną, obniża napięcie mięśni, wpływa na przewodnictwo nerwowe, daje efekt przeciwbólowy i zmniejsza sztywność stawów.

Laser wysokoenergetyczny

Laser wysokoenergetyczny jest nowoczesną metodą leczenia fizykalnego. Wykorzystuje energię świetlną znacznie przyspieszając metabolizm komórkowy, poprawia procesy regeneracji naczyń, tkanki łącznej i włókien nerwowych. Zwiększona moc promieniowania powoduje większą penetracje wiązki światła w głąb leczonej tkanki co jest wyróżniającym atutem w porównaniu z laserami niskoenergetycznymi wykorzystywanymi w fizjoterapii.

Magnetoterapia

Dziedzina fizjoterapii wykorzystująca lecznicze działanie pola magnetycznego. Polega na stymulacji całego lub części ciała w polu magnetycznym. Wpływa na przekaźnictwo międzykomórkowe oraz wnikanie jonów do komórek. oraz pracę pompy sodowo-potasowej. Wymienione procesy sprzyjają lepszemu utlenieniu oraz oddychaniu komórkowemu, przyspieszają procesy regeneracyjne tkanek miękkich, wspomagają zrost kostny, działają przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Fala uderzeniowa

Terapia falą uderzeniową (SWT- Shock Wave Therapy) wykorzystuje lecznice właściwości fali akustycznej o specyficznych cechach, tj. wysokie, skokowe ciśnienie które uwalniane jest w bardzo krótkim czasie. SWT- jest to fala mechaniczna generująca ciśnienie 10-100Mpa dzięki temu może przeniknąć nawet 12 cm. w głąb tkanki. Zabiegi wykonane falą uderzeniową mają na celu działać przeciwbólowo przez zwiększenie przekrwienia miejsca aplikacji oraz zmniejszenia stanu zapalnego. Dodatkowym działaniem fali jest krwionośnych poprawa ukrwienia.

Elektroterapia

Dział fizjoterapii wykorzystujący energię elektryczną do stymulacji organizmu w celu wspomagania procesu regeneracyjnego. Ma zastosowanie w terapii prowadzącej do zmniejszenia dolegliwości bólowych, zniwelowania stanu zapalnego, poprawy krążenia krwi i płynów ustrojowych i poprawy siły mięśniowej. Terapeuta dobiera konkretne rodzaje prądów w celu uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego.