Opis produktu

KARDIOLOGIASchorzenia kardiologiczne są najczęstszą przyczyną zachorowalności związaną z rozwojem cywilizacji.  Stres, ciągły pośpiech, niewłaściwa dieta, wpływ używek przyspieszają rozwój schorzeń układu krążenia. Właściwa i regularna diagnostyka pozwala wyprzedzić rozwój chorób kardiologicznych. Zastosowanie odpowiedniego leczenia i postępowania modyfikującego dotychczasowy styl życia, skutecznie poprawiają komfort życia pacjentów kardiologicznych oraz wydłużają ich życie.

Zakres usług kardiologicznych:

  1. Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia.
  2. Profilaktyka rozwoju schorzeń kardiologicznych – poradnictwo dietetyczne, dobór aktywności fizycznej.
  3. Ocena bezpieczeństwa kardiologicznego podczas uprawiania sportu.
  4. Dobór leczenia farmakologicznego do aktywności sportowej.