Opis produktu

MEDYCYNA-SPORTOWAMedycyna sportowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się człowiekiem uprawiającym sport lub podejmującym rekreacyjną i prozdrowotną aktywność fizyczną. Według współczesnej definicji zajmuje się także wpływem braku aktywności fizycznej na organizm człowieka oraz zastosowaniem wysiłku fizycznego jako czynnika przeciwdziałającego chorobom lub wręcz terapeutycznego.

Jest to dziedzina wielospecjalistyczna, wykorzystująca doświadczenie i kompetencje innych specjalności medycznych
i biomedycznych: kardiologii, ortopedii, chorób wewnętrznych, fizjologii, biomechaniki, rehabilitacji, psychologii, dietetyki
i innych. Trudność w jej definiowaniu wynika z tego, że dziedzina ta nie jest zorientowana na konkretny narząd, układ lub problem chorobowy.

Zakres świadczeń z dziedziny medycyny sportowej obejmuje:

  1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne dzieci i młodzieży uprawiających sport;
  2. Badania wstępne, okresowe i kontrolne osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym;
  3. Konsultacje specjalistyczne z zakresu medycyny sportowej, w obszarze:
  • programowania aktywności fizycznej;
  • trudnych przypadków orzeczniczych;
  • medycznego wsparcia treningu sportowego;
  • fizjologii wysiłku fizycznego;
  • monitoringu treningu sportowego;
  • farmakosanacji i suplementacji diety;

Pliki do pobrania: