Opis produktu

PRACOWNIA-FIZJOLOGII-WYSIŁKU-FIZYCZNEGOBadania z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego, a w szczególności laboratoryjna ocena wydolności fizycznej, bezpośrednio kojarzą się z aktywnością medycyny sportowej. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej – nasz partner w tym projekcie – ma wieloletnią tradycję i doświadczenie w wykonywaniu badań wydolnościowych najlepszych polskich sportowców. Specjalizują się w szczególności w ocenie wydolności tlenowej dla zawodników dyscyplin wytrzymałościowych: biegaczy, kolarzy, triathlonistów i biegaczy narciarskich. Badania w COMS wykonują także zawodnicy gier zespołowych, w szczególności koszykówki i piłki nożnej, sportów motorowych, sportów walki, szermierki i łyżwiarstwa szybkiego.

Wykonujemy testy wysiłkowe na bieżni elektrycznej lub specjalistycznym ergometrze rowerowym. W trakcie wysiłku testowego w sposób ciągły monitorujemy i rejestrujemy parametry oddechowe, przy użyciu aparatu spiroergometrycznego oraz częstość skurczów serca. W zaawansowanych testach, w trakcie wysiłku pobieramy próbki krwi kapilarnej w celu oznaczania stężenia kwasu mlekowego we krwi.

Standardowy test wysiłkowy, oceniający wydolność tlenową (aerobową), to test stopniowany, wykonywany na bieżni lub cykloergometrze. Test rozpoczyna się od małego obciążenia (np.: 6 km/h na bieżni ruchomej lub 50-70 Watt na cykloergometrze). Obciążenie zwiększa się stopniowo, regularnie, co 3 minuty. Profesjonalne testy wysiłkowe wykonywane są do całkowitego zmęczenia, do odmowy. Dane rejestrowane w czasie testu, między innymi: obciążenie, częstość skurczów serca (HR), pobieranie tlenu (VO2), wentylacja minutowa (VE), stężenie kwasu mlekowego we krwi (próbki krwi pobierane są z opuszki palca lub płatka ucha) i inne, poddawane są analizie w celu wyznaczenia parametrów, pozwalających ocenić wydolność fizyczną, w szczególności: pułapu tlenowego (maksymalne pobieranie tlenu, VO2max) i progu beztlenowego (anaerobowego, LAT). Próg beztlenowy wyznaczany jest w oparciu o przebieg zmian stężenia kwasu mlekowego we krwi, przy zastosowaniu metody transformacji logarytmicznej. Podsumowaniem testu wysiłkowego jest szczegółowy raport, zawierający dane liczbowe, wykresy przebiegów poszczególnych parametrów oraz część opisową z rekomendacjami.

Badania wykonywane są w standardzie klinicznym, w pełnym zabezpieczeniu medycznym. Zespół wykonujący badania to doświadczeni profesjonaliści medyczni, specjalizujący się w fizjologii wysiłku fizycznego. Kierownikiem pracowni jest Dr n. med. Hubert Krysztofiak, od początku swojej kariery zawodowej związany z COMS oraz Zakładem Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

Zespół:

  • Dr n. med. Hubert Krysztofiak
  • Dr n. med. Andrzej Folga
  • Lek. Lesław Musur
  • Piel. Bożena Burchard
  • Lek. Mariola Gałązka
  • Lek. Łukasz Markiewicz

Laboratorium wysiłkowe wyposażone jest w:

  • Ergospirometr METALYZER 3B;
  • Cykloergometr – trenażer Cyclus2;
  • Bieżnia h/p/cosmos Pulsar;
  • Aparat do oznaczania kwasu mlekowego Lactat Photometer Plus;