Opis produktu

PSYCHOLOGIASukces w sporcie wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności technicznych, taktycznych, fizycznych i psychologicznych. Na najwyższym poziomie sportowym umiejętności techniczne i fizyczne są często wyrównane, a o osiągnieciu wyniku decyduje czynnik psychologiczny. Psychologia sportu to przede wszystkim nauka umiejętności, które mogą być pomocne w sporcie. Psycholog sportu wspiera zawodników w wykorzystywaniu ich potencjału sportowego poprzez trening umiejętności mentalnych. Towarzyszy również w radzeniu sobie z trudnościami pozasportowymi oraz uporządkowaniu spraw w życiu codziennym.

Propozycja współpracy przeznaczona jest dla zawodników, trenerów, rodziców oraz osób aktywnych.

Obszary pracy psychologa sportu

 • Motywacja
 • Radzenia sobie ze stresem i presją
 • Kontrola emocji
 • Przygotowanie na sytuacje trudne
 • Samoocena i pewność siebie
 • Koncentracja uwagi
 • Wyznaczanie celów sportowych i sposoby ich realizacji
 • Budowanie zespołu
 • Komunikacja w grupie
 • Współpraca na linii zawodnik – trener
 • Trening mentalny
 • Trening relaksacji

Obszary pracy z trudnościami pozasportowymi

 • Trudności adaptacyjne
 • Wsparcie zawodników po urazach sportowych
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia lękowe

Możliwe formy współpracy z psychologiem sportu

 • Konsultacje indywidualne z zawodnikami
 • Praca grupowa z zawodnikami
 • Współpraca ze sztabem szkoleniowym
 • Praca długoterminowa
 • Praca krótkoterminowa
 • Praca interwencyjna

Warunki efektywności pracy psychologa sportu

 • Akceptacja ze strony zawodników i sztabu szkoleniowego
 • Otwartość, szczerość i zaufanie
 • Motywacja do pracy nad sferą mentalną
 • Informowanie o oczekiwaniach i przekazywanie informacji zwrotnych
 • Sumienność i konsekwencja w wykonywaniu zadań
 • Zaangażowanie