Próba wysiłkowa, nazywana również EKG wysiłkowym jest rodzajem nieinwazyjnego badania, którego celem jest sprawdzenie, w jaki sposób pracuje serce w momencie obciążenia wysiłkiem fizycznym. Badanie jest bezpieczne i daje natychmiastowy wynik, jednak wymaga od pacjenta odpowiedniego przygotowania. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, w jaki sposób należy przygotować się do wykonania próby wysiłkowej oraz zamieszczamy listę przeciwwskazań do wykonania tego badania.

EKG wysiłkowe jest bardzo popularnym rodzajem badania, które jest wykonywane zarówno przez osoby aktywne, uprawiające zawodowo lub amatorsko różnego rodzaju dyscypliny sportowe, jak również przez pacjentów zmagających się z chorobą wieńcową oraz zaburzeniami rytmu serca. Próba wysiłkowa pozwala na obiektywną ocenę zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego. W tym celu pacjent proszony jest o jazdę na rowerze stacjonarnym lub marsz na bieżni elektrycznej, podczas gdy specjalne urządzenie monitoruje i zapisuje pracę serca. Warto w tym miejscu również dodać, że niejednokrotnie zdarza się, że w zapisie EKG da się zauważyć zmiany, które nie występowały w EKG spoczynkowym.

Z jakich powodów najczęściej wykonywana jest próba wysiłkowa?

 • Aby ocenić wydolność fizyczną organizmu
 • W celu ustalenia przyczyny zaburzeń rytmu serca
 • Aby postawić diagnozę w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej
 • W celu określenia stanu zdrowia pacjentów po przebytym zawale serca
 • Jako ułatwienie opracowania programu rehabilitacji pozawałowej
 • W formie okresowych badań kontrolnych w przypadku sportowców oraz pilotów
 • Aby sprawdzić działanie przepisany leków

W jaki sposób należy przygotować się do wykonania próby wysiłkowej?

Każdy pacjent, przygotowujący się do wykonania EKG wysiłkowego powinien ściśle przestrzegać kilku najważniejszych zasad, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie badania. Jednym z podstawowych wymagań jest powstrzymanie się na 3 godziny przed próbą od spożywania posiłków (szczególnie ciężkich, które mogą powodować sztuczne zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej) oraz od palenia tytoniu. Na 12 godzin przed badaniem nie należy wykonywać intensywniejszych wysiłków fizycznych.

Należy również pamiętać o punktualnym przybyciu do placówki medycznej. Lekarze rekomendują, aby stawić się około 15-20 minut przed umówioną godziną, aby móc odpocząć. Nie należy wykonywać badania „z biegu”. Na badanie należy wziąć ze sobą wygodne, niekrępujące ruchów ubranie oraz sportowe buty. Przyjmowane na stałe leki należy przyjąć lub odstawić (w zależności od wcześniejszej decyzji kardiologa kierującego na próbę wysiłkową). Próba wysiłkowa poprzedzona jest rozmową z lekarzem oraz spoczynkowym zapisem EKG. Warto zabrać ze sobą na badanie wyniki ostatniego badania EKG. Po badaniu zalecany jest ok. 15 minutowy odpoczynek przed gabinetem.

Jakie są przeciwskazania do wykonania próby wysiłkowej?

 • Odczuwalne bóle w klatce piersiowej
 • Nadciśnienie tętnicze powyżej 180/110 mm Hg
 • Objawowe zaburzenia rytmu serca
 • Przebyty niedawno zawał mięśnia serca (należy odczekać przynajmniej 2-3 dni)
 • Niestabilna dusznica bolesna
 • Niestabilna choroba wieńcowa
 • Nieopanowana niewydolność serca
 • Choroby infekcyjne w zaawansowanym stadium
 • Choroby narządu ruchu, które uniemożliwiają wykonanie badania

Pacjent otrzymuje wynik badania w dniu wykonania próby wysiłkowej. Po zakończeniu badania kardiolog przystępuje do analizy i dokładnego opisu wyników testu. Wynik badania jest przekazywany dla pacjenta w formie opisu z dołączonymi zapisami EKG. Z otrzymanym wynikiem badania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem próby wysiłkowej zapraszamy do umówienia się na badanie do naszej przychodni. Więcej informacji na temat świadczonych przez nas usług znajdziecie tutaj: http://www.portamedica.pl/uslugi-medyczne/